сряда, 23 януари 2013 г.

THE URBAN SPACE


When thinking about space and spatial design I cannot think about people and society and how our life has been defined by the space we live and work in. It might be too simple or probably too obvious to even discuss that matter, but the space we occupy is something more than architectural details and solid structures. It is defined by tiny, almost invisible shades of feelings and psychological impacts. We might be not aware of how that influences the way we are, our mood and perceptions but it is there, surrounding us. 

Когато говорим за пространство и пространствен дизайн, не мога да не си помисля за хората и обществото, и как животът ни се определя от пространството, в което работим и обитаваме. Може би е прекалено просто или очевидно дори да се обсъжда тази тема, но пространството, което използваме е нещо повече от архитектурни детайли и солидни конструкции, изтъкано от тънки, почти невидими нишки от чувства и психологическо въздействие. Може би несъзнаващи влиянието му върху самите нас, върху настроението и възприятията ни, но абсолютен факт, който ни обгражда.  

0 коментара:

Публикуване на коментар