понеделник, 28 януари 2013 г.

INTERACTIVE COMMERCIALS AND INSTALLATIONS

INTERACTIVITY IN THE MARKETING WORLD 


What does INTERACTIVE really means and how do we apply it?  Tiered to talk about interactivity and entirely misunderstanding it, we kind of take for granted its  potential to involve and educate. Overused as word and part of the commercial industry, it is no longer relevant to take something for interactive just because of touching and pushing buttons and digital screens. The true meaning of interactivity is locked in to our emotions and reactions. Truly interactive commercials and installations are those, able to engage our mind, our fears and feelings. We have to feel and those feelings makes us want to be part of something and that is how interactive get applied to marketing. Here are some really great samples of interacting with your audience. 


Какво наистина означава думата ИНТЕРАКТИВЕН и как точно я прилагаме? Изморени да говорим за интерактивност и неразбиращи истинската и същност, до някъде приемаме за даденост способността и да увлича и образова. Прекомерно използвана като дума и част от рекламната индустрия, е недостатъчно да приемем за интерактивно простото докосване на дигитални монитори и натискането на копчета. Истински интерактивни реклами и инсталации,  са онези, които ни завладяват чрез емоции и реакции. Трябва да почувстваме и само и единствено чрез тези чувства, се появява желанието да бъдем част от нещо, като това е начинът по който, взаимодействието трябва да бъде организирано в сферата на маркетинга и рекламата. Ето и някои страхотни примери за въвличане и взаимодействие с публиката. 


BBDO & Autism Speaks - 

Kinect Interactive Ad

Unlock the 007 in you. 
You have 70 seconds!
Coca Cola Company

A DRAMATIC SURPRISE 

ON A QUIET SQUARE/TNT
A DRAMATIC SURPRISE ON

AN ICE-COLD DAY/TNT 
0 коментара:

Публикуване на коментар